Ouderinformatie

Om de leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren en te begeleiden is een open relatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten ontzettend belangrijk. Ze dragen immers ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind.

Het belang van de betrokkenheid van ouders
Wij proberen ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij onze school te betrekken. Zo zijn er gedurende het schooljaar meerdere contactmomenten tussen. Voorbeelden zijn de ouderavonden, informatieavonden en spreekuren.

Als wij buiten de reguliere contacten om aanleiding zien om met de ouders te praten (bijvoorbeeld wanneer een kind uitstraalt dat het minder lekker in het vel zit), benadert de school de ouders rechtstreeks. Omgekeerd verwachten wij van ouders ook een actieve inzet als zij de indruk hebben dat hun kind minder functioneert of zich een periode, thuis of op school, minder prettig voelt.
Onwetendheid van knelpuntjes of problemen thuis, kunnen een negatieve invloed hebben op het welbevinden en dus op de ontwikkeling van het kind, zowel thuis als op school. Als u als ouder/verzorger dat inderdaad verwacht, wil de school (de groepsleerkracht en/of de directie) daar graag over worden ingelicht.


Openbare basisschool De Tolter
Engelgaarde 33
7943 LD Meppel
Tel: 0522 - 260651
> contact

Voorleesochtend

De leerkrachten hebben tijdens de landelijke voorleesochtend in een andere groep voorgelezen.

lees verder

Groepsvoorstelling groep 4

Bekijk de foto's in het album en hier de video

lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Je kunt je nu ook inschrijven!

lees verder

Peuterpas

Informatie Peuterpas

lees verder

Teamfoto

Nieuwe teamfoto geplaatst

lees verder